Cod gaj: BS182
Descriere: incapere locativa (apartament nr. 2 cu 2 odai) cu suprafata 57,6 m.p., nr. cadastral 0100301.062.01.002, amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Tiraspol, 2/1
Status: Spre vinzareContacte: 067-563-068, 067-563-044