Cod gaj: BS179
Descriere: incapere locativa (apartament nr. 12 cu 2 odai) cu suprafata 125,5 m.p., nr. cadastral 0100414.401.01.012, amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Academician Sergiu Radautanu, 3.
Status: Spre vinzareContacte: 067-563-068, 067-563-044