Cod gaj: BS125
Descriere: Teren pentru constructii (nr. cadastral 0131129.556) cu suprafata 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. Chisinau, or. Codru, str. Miorita, sect. 250.
Status: Spre vinzare



Contacte: 067-563-068, 067-563-044