Cod gaj: BS074
Descriere: Constructie administrativa cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafata la sol 564,7 m.p. si cu suprafata totala 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 0100518.458 cu suprafata 0,1661 ha, amplasate in mun.Chisinau, str. Calea Iesilor, 14/2.
Status: Spre vinzareContacte: